Medtronic og BioIntelliSense samarbeider om distribusjon av BioButton i USA

Medtronic og BioIntelliSense har etablert et strategisk partnerskap for de eksklusive amerikanske distribusjonsrettighetene til BioButton, multi-parameter wearable som kan måle opptil 1440 vitale tegn målinger per dag.

BioButton kan gjøre det mulig for klinikere å bedre oppdage tidlige tegn på pasientforverring eller omvendt identifisere stabile pasienter som kan være kvalifisert for tidlig utskrivning.

Vilkårene for avtalen ble ikke offentliggjort.

Gjennom dette partnerskapet kan Medtronics pasientovervåkingsvirksomhet gi tilgang til en enhet av medisinsk kvalitet som gir kontinuerlig måling av vitale tegn for pasienter i allmennmedisin inn og ut av sykehuset.