IBA i ScandiDos współpracują na rzecz bezpiecznej radioterapii

IBA i ScandiDos nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie rozwiązań dozymetrycznych do radioterapii, współpracując nad rozwojem produktów, marketingiem i dystrybucją na wybranych rynkach.

IBA i ScandiDos nawiązały tę współpracę w ramach wspólnej wizji kompletnego rozwiązania zapewniającego jakość radioterapii. Dzięki partnerstwu obie firmy mogą zrealizować tę wizję, oferując coraz szerszy pakiet produktów i rozwiązań dla wszystkich aspektów zapewniania jakości radioterapii.

IBA kupi również 4 150 000 akcji ScandiDos po cenie 3 SEK za akcję i ostatecznie będzie posiadać 9,1% akcji ScandiDos.