Invitae wprowadza w Europie swoje pierwsze testy CE-IVD do diagnozowania nowotworów

Invitae (NYSE: NVTA), czołowa spółka z branży genetyki medycznej, poinformowała dzisiaj o udostępnieniu w Europie testów FusionPlex Dx® i LiquidPlex Dx™ w ramach swoich wiodących w branży produktów do diagnostyki in vitro (IVD) typu Anchored Multiplex PCR. Invitae zapewnia wysoką jakość innowacji niezbędną w onkologii precyzyjnej do walki z rakiem.

Zgodnie z dzisiejszym ogłoszeniem, Invitae wprowadza najwyższej jakości produkty CE-IVD, umożliwiające europejskim patologom i onkologom efektywne i szybkie uzyskiwanie kluczowych informacji, wpływających na kształt terapii onkologicznej u pacjentów.

„Jest to duży krok w kierunku realizacji naszej misji, którą jest wprowadzenie kompleksowych informacji genetycznych do głównego nurtu medycyny – powiedział Vishal Sikri, prezes działu onkologii w Invitae. – Nasze najlepsze w swojej klasie testy® i LiquidPlex™ umożliwią większej liczbie pacjentów dostęp do odpowiedniego leczenia raka we właściwym czasie, co jest szczególnie istotne w Europie, gdzie większość badań molekularnych wykonywanych jest lokalnie w zdecentralizowanych placówkach szpitalnych”.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w zakresie niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), wyprodukowane przez firmę Invitae panele FusionPlex® Dx i LiquidPlex™ Dx zapewniają kompleksowe profilowanie genomowe (CGP) i towarzyszące testy diagnostyczne (CDx) dla guzów litych, w tym NSCLC z wycinków tkanek oraz gdy tkanki stanowią czynnik ograniczający. Panele przeznaczone są do wykorzystania w połączeniu z platformami sekwencjonowania nowej generacji (NGS) firmy Ilumina do testów IVD.

„Poprawa dostępu pacjentów do naszej oferty poprzez partnerstwa, takie jak to z Invitae, przyczynia się do realizacji naszej misji polepszania zdrowia ludzi poprzez uwolnienie potencjału tkwiącego w ludzkim genomie – powiedział Joydeep Goswami, dyrektor ds. strategii i rozwoju spółki w Illumina. – Gratulujemy Invitae istotnego osiągnięcia, jakim jest wprowadzenie pierwszych paneli CE-IVD do diagnostyki nowotworów.

FusionPlex® Dx rozpoznaje warianty strukturalne, w tym fuzje w RNA w preparatach nowotworów zatopionych w parafinie i konserwowanych formaliną. Test FusionPlex® Dx pokrywa wiele wariantów wpływających na terapię w panelu obejmującym 41 genów, umożliwiając kompleksowe profilowanie genomowe pacjentów ze złośliwymi guzami litymi. FusionPlex® Dx jest przeznaczony do użytku jako towarzyszący test genetyczny CDx, aby wspomóc identyfikowanie pacjentów z diagnozą NSCLC ze zmianami skaczącymi czynnika przejścia mezenchymalno-epitelialnego (MET) – ekson 14 (METex14), fuzjami genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK), fuzjami protoonkogenu ros 1, fuzjami genu receptorowej kinazy tyrozynowej (ROS1), fuzjami protoonkogenu ret (RET), fuzjami genu neutroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej 1- 3 (NTRK1, NTRK2, NTRK3), oraz pacjentów, dla których korzyści może przynieść terapia celowana.

LiquidPlex™ Dx rozpoznaje mutacje polegające na substytucji oraz insercji-delecji w wolnokrążącym DNA nowotworu (ctDNA) wyizolowanym z osocza krwi pełnej pacjentów onkologicznych (biopsja płynna). LiquidPlex™ Dx analizuje 29 genów, aby zapewnić kompleksowe profilowanie genomowe pacjentom ze złośliwymi guzami litymi. LiquidPlex™ Dx jest przeznaczony do użytku jako towarzyszący test genetyczny CDx, aby wspomóc identyfikowanie pacjentów z diagnozą NSCLC ze zmianami skaczącymi METex14 i tych, w przypadku których korzyści może przynieść terapia celowana.

„Dzięki uproszczonym rozwiązaniom dla przepływu pracy i sprawozdawczości firmy Invitae, oba testy zapewnią każdej placówce technologię sekwencjonowania połączoną z naszymi rozwiązaniami, w celu precyzyjnego profilowania guzów litych z użyciem próbek tkanki lub krwi pod kątem doboru terapii – powiedział Sikri. – Medycyna precyzyjna w ostatnich latach zapewnia coraz lepsze rezultaty leczenia wielu pacjentów onkologicznych. Dziedzina patologii molekularnej nigdy nie była tak ważna, jak teraz, gdy walka z rakiem przenosi się na pole onkologii precyzyjnej i terapii celowanych opartych o badania genomu. Jednocześnie, dostęp do tych rozwijających się w zawrotnym tempie metod terapii nie jest gwarantowany na całym świecie”.

Invitae

Invitae Corporation (NYSE: NVTA) to czołowa spółka z branży genetyki medycznej, której misją jest wprowadzenie kompleksowych informacji genetycznych do głównego nurtu medycyny, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej dla miliardów ludzi. Celem Invitae jest połączenie testów genetycznych z całego świata w jedną usługę o wyższej jakości, szybszym czasie realizacji i niższych cenach. Więcej informacji na stronie internetowej spółki: invitae.com.