Medtronic i BioIntelliSense współpracują w zakresie dystrybucji BioButton w USA

Firmy Medtronic i BioIntelliSense nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie wyłącznych praw do dystrybucji w USA BioButton, wieloparametrowego urządzenia do noszenia, które może mierzyć do 1440 pomiarów funkcji życiowych dziennie.

BioButton może umożliwić klinicystom lepsze wykrywanie wczesnych oznak pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub, odwrotnie, identyfikowanie stabilnych pacjentów, którzy mogą kwalifikować się do wczesnego wypisania ze szpitala.

Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Dzięki temu partnerstwu dział monitorowania pacjentów firmy Medtronic może zapewnić dostęp do urządzenia klasy medycznej, które zapewnia ciągły pomiar parametrów życiowych dla pacjentów opieki ogólnej w szpitalu i poza nim.