Wallaby Medical przejmuje niemieckiego lidera neuronaczyniowego Phenox za 500 mln EUR

Wallaby Medical przejęła firmę phenox GmbH, niemieckiego światowego lidera innowacji i technologii w dziedzinie neurowaskularnej, za łączną kwotę około 500 milionów EUR, w tym płatności za kamienie milowe.

W ramach transakcji Wallaby Medical nabyła również femtos, które opracowuje i produkuje nowej generacji urządzenia nerwowo-naczyniowe do leczenia udarów.

Firma phenox z siedzibą w Bochum w Niemczech oferuje szeroką gamę urządzeń neurologicznych sprzedawanych w ponad 45 krajach na całym świecie. Obie firmy są partnerami strategicznymi od 2019 roku.

Przejęcie jest jedną z największych transakcji transgranicznych w branży urządzeń medycznych na świecie w ostatnich latach. Pozwoli to połączonej firmie stać się światowym liderem w dostarczaniu szerokiej gamy technologii i rozwiązań neurologicznych dla swoich klientów i pacjentów na całym świecie.

Odwiedź, aby przeczytać więcej: https://www.g-medtech.com/news/wallaby-acquires-german-neurovascular-leader-phenox-for-eur-500-million/